soutěž
Vánoční soutěž s CzechGamerem 2022

Vánoční soutěž s CzechGamerem 2022
Vánoční soutěž s CzechGamerem 2022
11:21, 12.12.2022

Prosinec už je v plném proudu, Vánoce se kvapem blíží a na to nezapomínáme ani my v redakci Czechgameru. Spolu s našimi partnery jsme pro vás jako každoročně připravili Vánoční soutěž o spoustu dárků, které ocení nejeden hráč. A co si pro vás letos Ježíšek nechal v našich kancelářích?

Ceny do soutěže věnovaly tyto společnosti
 • Albi
 • BlackFire
 • Conquest
 • HyperX
 • Logitech
 • D-Link
 • Kingston
 • GamesMag

 • Klik pro zvětšení (Vánoční soutěž s CzechGamerem 2022)

  A teď to nejdůležitější, jak vyhrát? Napište nám do komentáře pod tento článek (ano pod článek, ne na Facebook :) ), jaká hra vás letos nejvíce bavila, jaké jsme jí v redakci dali hodnocení a jaké byste jí dali hodnocení vy. Pokud jsme byli natolik líní, že recenzi nemáme, tak nám to také napište a my zaúkolujeme nějakého z kolegů, ať se titulu mrkne na zoubek v novém roce. Výherci budou vylosováni náhodně, pokud splní uvedené podmínky. Soutěž bude probíhat až do 31.12.2022, jednoduše proto, že i my budeme mít dovolenou a k rozesílání se dostaneme až po novém roce. Takže se jedná o ideální šanci, jak si Vánoce prodloužit a užít si trochu toho napětí i po Štědrém dnu. Tak s chutí do toho a hodně štěstí!

  Pokud z nějakého důvodu nemůžete napsat komentář pod novinku, napište prosím odpověď na redakce@czechgamer.com.

  Obecná pravidla soutěže

  1. Pořadatel soutěže
  2. Organizátorem soutěže je herní portál CzechGamer.
  3. Kdo může soutěžit?

  4. Tato soutěž je určena všem občanům České a Slovenské republiky starším osmnácti let.

  5. Jak se soutěže platně zúčastnit?

  6. Soutěžícím se stane ten, kdo odpoví na soutěžní otázky a odpověď doručí pořadateli uvedeným postupem a v uvedené formě nejpozději do data uvedeného v pravidlech soutěže. V případě neuvedení těchto údajů nebo uvedení zjevně nepravdivých údajů bude soutěžící ze soutěže vyloučen. Každý soutěžící je oprávněn zúčastnit se soutěže jen jedenkrát. Opakované hlasování jedním soutěžícím je důvodem pro vyřazení ze soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěžícího vyřadit i v případě důvodného podezření z opakovaného hlasování.

  7. Ceny

  8. Počet a druh výher je stanoven vždy individuálně pro každou pořádanou soutěž a je uveden v pravidlech soutěže. Každý výherce má nárok pouze na jednu výhru.

   Výhry budou předány výhercům pořadatelem, popřípadě partnerem soutěže. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné zpoždění ze strany partnerů soutěže.

  9. Výherce

  10. Pořadatel výherce vybere z odpovědí zaslaných v daném časovém termínu a jejich odesilatelé získají cenu uvedenou v soutěži. Výherci budou vyhlášeni na webu do jednoto týdne od startu soutěže. Výherce kontaktuje pořadatel soutěže e-mailem/FB. Pokud výherce neodpoví na e-mail/FB do týdne, ztrácí nárok na výhru a bude vylosován náhradní výherce.

  11. Další pravidla

  12. V případě, že pořadatel zjistí, že výherce uvedl nepravdivé osobní údaje anebo z jiného důvodu nesplňuje pravidla soutěže, nemá na výhru nárok a dle výše uvedených podmínek stanovení výherce bude určen další výherce. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Výhry ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné. Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která případně výherci nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách a Facebooku.

  13. Osobní údaje

  14. Registrací do soutěže soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje uvedené v odpovědním formuláři, fotografiích a videích budou zpracovány pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely splnění povinností vyplývajících ze soutěže (tedy zejm. předání výhry). Data nebudou použita pro jiné účely a po ukončení soutěže budou vymazána.

  15. Závěrečná ustanovení

  Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 12. 2022
  
  CGwillWin