(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Výraz, který vyhledáváte (anebo to, co z něj zbylo po našich bezpečnostních úpravách), je pravděpodobně kratší než 3 znaky. 😒

CGwillWin