akce
Přijďte se vzdělat na brněnský festival studentských her

Přijďte se vzdělat na brněnský festival studentských her
15:54, 27.02.2024

Lektvar je první tuzemský festival, který si klade za cíl zasadit studentské hry do širšího kontextu umělecké scény a kreativních průmyslů. Věříme, že právě studentská tvorba je ideální množinou pro přezkoumání současné i budoucí role her a herních principů. Festival se uskuteční v datu od 22. - 23. března 2024 v Brně na Fakultě výtvarných umění VUT a v Kreativním hubu KUMST. Událost pořádá Ateliér herních médií. Akce je určená všem pedagogům a pedagožkám, studentům a studentkám, bezohledu na obor či typ školy, které aktuálně studují i pro širokou veřejnost. Festival je bez vstupného.

První ročník představí téma barev v celém spektru jejich využití, ať už v autorském či všeobecném herním vývoji a ilustraci. Lektvar vzniká z iniciativy Ateliéru herních médií ve spolupráci s Fakultou výtvarných umění VUT v Brně. Právě na půdě fakulty se festival odehraje. Pro přednášky a výstavy jsme jako druhé dějiště festivalu zvolili brněnský kreativní hub KUMST.

Cílem je vybudovat platformu, která se bude dlouhodobě soustředit na mapování a prezentaci studentské herní tvorby. V rámci herního vzdělávání budou průběžně sledovány školní či vzdělávací instituce, které se do herní kultury v současnosti zapojují. Lektvar je přirozeně otevřen všem studentům a studentkám, bez ohledu na obor či typ školy, které aktuálně studují. Prioritou jsou hry jako takové! Zájem je tedy o všechny svobodné herní formáty, kam samozřejmě patří digitální, deskové či prostorové hry nebo experimenty.

Lektvar představuje kolekci deseti her (digitální i deskové) z vybraných středních a vysokých škol na našem území. Tato kolekce bude organicky rozšiřována a vybrané herní projekty průběžně zapouzdřeny do formátu putovní výstavy. Současně bude výstava prezentována na různorodých festivalech či herně orientovaných prezentacích.


DALŠÍ

CGwillWin