Wo Long: Fallen Dynasty dostáva časovo obmedzené demo

Wo Long: Fallen Dynasty dostáva časovo obmedzené demo
14:30, 16.09.2022

Wo Long: Fallen Dynasty je projekt pripravujúci sa v štúdiu Team Ninja, ktorý sa reálne dostane von v roku 2023 a to na PC a next-gen. Avšak už dnes si máte možnosť vyskúšať jeho demo verziu na Xbox Series X/S a PlayStation 5 v časovo obmedzenom formáte - ochutnávka bude dostupná od 16. 9. 2022 do 26. 9. 2022.

Obsahom dema je vytváranie hrdinu a jeho čiastočný prechod krajinou s dôrazom na spoznávanie okolia ako aj online schému. Za predpokladu, že sa vám podarí demo prejsť, získate špeciálny predmet aký si následne môžete preniesť aj do plnej verzie.

Nižšie si môžete pozrieť gameplay prezentáciu Wo Long: Fallen Dynasty, akéhosi duchovného nástupcu značky NioH, z aktuálne prebiehajúceho eventu TGS.


DALŠÍ

CGwillWin