Resident Evil 4 remake až v roku 2023?

Resident Evil 4 remake až v roku 2023?
07:35, 25.01.2021

Aj keď to ešte pred pár dňami vyzeralo úplne inak a krátko pred očakávaným Capcom eventom s logom série Resident Evil, sme všetci viac menej dúfali, že dlho odkladané ohlásenie návratu regulárnej štvrtej časti musí byť už proste na spadnutie, realita nového týždňa je neúprosná.

Podľa dostupných informácií, sa Capcom, aj na základe veľkého úniku interných dát a neúspechu prerobenia tretej radovej časti (nejednalo sa o obsahovo totožnú hru s pôvodným originálom) rozhodlo prípravu pre remake RE4 reštartovať tak, aby obsah korešpondoval s originálom. Z tohto dôvodu by hra mala prísť až v roku 2023. Do tej doby sa budeme musieť jednoducho uspokojiť s radovou osmičkou, alebo si užívať kvalitatívne výborný remake dvojky.


DALŠÍ

CGwillWin