Serious Sam 4 vychádza za osem dní

Serious Sam 4 vychádza za osem dní
08:25, 16.09.2020

Viac než týždeň ostáva do zahájenia masovej genocídy invázie chtivých mimozemšťanov, ktorých nápad obsadiť našu planétu ani náhodou nedopadne podľa predstáv. Do cesty sa im totižto 24. 9. 2020 postaví Sam “Serious” Stone a pomocou PC, ťažkej útočnej artilérie a starého dobrého cúvania sprevádzaného revom, ich vykúpe vo vlastnej šťave.


DALŠÍ

CGwillWin