hw
Poznáte históriu ovládania hier cez WSAD?

Poznáte históriu ovládania hier cez WSAD?
12:05, 24.02.2020

Ak nie, tak spoločnosť Logitech vám prostredníctvom videa nižšie, spraví menšiu historickú osvetu. S nástupcom 3D technológií do sveta interaktívnej zábavy, sa totižto scénou niesol istý nesúlad štandardov ovládania. Bolo to pochopiteľné a tak trocha aj očakávané, keďže kombinácia myši s klávesnicou, sa nezrodila len tak lusknutím prsta a za dnešným typizovaným konceptom kontroly nad videohrou, stoja progresívne myšlienky samotných hráčov.

WSAD sa nakoniec zableslo v hlave Denisa Fonga, ktorý aj pomocou neho dominoval na Quake turnaji organizovanom samotným otcom FPS konceptu, teda Johnom Carmackom. Dennis "Thresh" Fong si v ňom prišiel k rovnako legendárnemu vozu Ferrari a naštartoval tak svoju úspešnú kariéru v game biznise. To už ale trocha odbieham, ostatne za popularizáciou spomínanej kombinácie kláves stoja aj hry samotné a to konkrétne značka Half Life, Unreal Tournament a hlavne Counter Strike. Dosť však bolo čítania, poďte sa radšej na celé toto krásne a objavné obdobie pozrieť prostredníctvom spomínaného videa z dielne firmy Logitech.


DALŠÍ

CGwillWin