hw
Here They Lie nás bude strašiť už na štarte VR

Here They Lie nás bude strašiť už na štarte VR
16:49, 28.09.2016

Naša stránka sa úpenlivo pripravuje na príchod virtuálnej reality od SONY (13. 10. 2016 a plienky pre dospelých sú už nakúpené, kýble pre prípadnú nevoľnosť nachystané), čím samozrejme chceme zabezpečiť dôkladný obraz o kvalitách úvodných titulov. Jedným z prípadných kandidátov na kvalitný horor môže byť aj projekt Here They Lie od spoločnosti Tangentlemen. V ňom sa hráč pozrie skrz vlastné oči do surrealistického sveta tajomných obyvateľov s nie príliš zhovievavou povahou. Starší gameplay trailer nižšie vás zasvätí do konceptu a spoločne, sa už určite budeme tešiť na skoré testovanie tejto atmosférou nasiaknutej záležitosti. Hororov nieje nikdy dosť, ako sa často vo svete hier vraví.


DALŠÍ

CGwillWin