Historie Warcraftu

Historie Warcraftu
00:00, 02.08.2004

Orkové se stávali stále více a více agresivními pod tajnou kontrolou Gul'dana a jeho Stínové Rady. Postavili masivní arény, ve kterých orkové zdokonalovali své válečnické dovednosti v otázkách boje a smrti. Během této doby několik klanových náčelníků mluvilo otevřeně proti rostoucí mravní zkáze jejich rasy. Jeden takový náčelník, Durotan z klanu Sněžných Vlků, varoval před propadáním nenávisti a běsu. Jeho slova však padla na hluché uši a i mocnější náčelníci jako Grom Hellscream z klanu Válečné Písně se přidali k Gul'danově vizi nového věku válečnictví a vlády.

Kil'jaeden věděl, že orkské klany jsou téměř připraveny, ale potřeboval si být jist jejich nekonečnou oddaností. Tajně pobídl Stínovou Radu k vyvolání Mannorotha Ničitele, ztělesnění destrukce a vzteku. Gul'dan svolal klanové náčelníky a přesvědčil je, že pití Mannorothonovy bouřlivé krve je učiní naprosto nepřemožitelnými. Vedeni Gromem Hellscreamem, všichni náčelníci se, kromě Durotana, napili, a tak zpečetili své osudy otroků Spalujících Legií. Posíleni Mannorothovým hněvem, náčelníci bezděčně rozšířili toto podrobení ke svým bezstarostným bratrům.

No a jak to bude dál a jak to bylo před tím, se dočtete zase někdy jindy... Je to pouze ukázka... Uvítáme vaše reakce a názory na překládání jmen apod.

DALŠÍ

CGwillWin