SONY investovala do Epic Games 250 miliónov dolárov

SONY investovala do Epic Games 250 miliónov dolárov
20:06, 11.07.2020

Spoločnosť Epic Games pokračuje v úzkej spolupráci so SONY, ktorá sa aktuálne prehlbuje aj po finančnej stránke a to o celých dvestopäťdesiat miliónov amerických dolárov. Túto sumu sa SONY rozhodla do Epicu napumpovať prostredníctvom svojej dcérskej firmy, ktorá spadá kompletne pod ich krídla. Dôvodom je strategický rozvoj technológií rozvíjajúcich sa v dielňach Epicu a to nie len v zmysle ich masovo rozšíreného Unreal Engine, ale aj online služieb ako takých. Z tohto partnerstva bude naplno ťažiť aktuálne prichádzajúca konzola PlayStation 5, ako aj služby s ňou spojené, o ktorých ostatne nemáme ešte takzvané všeobecné ponímanie.


DALŠÍ

CGwillWin