Súčasné konzoly by Resident Evil 8 nezvládli

Súčasné konzoly by Resident Evil 8 nezvládli
18:23, 16.06.2020

Nadpis tejto novinky nie je žiadna domnienka ale fakt. Známe insider meno "Dusk Golem" si totižto opäť pustilo svoj twitter účet na prechádzku a výsledkom je hromada interných informácií o radovej osmičke surival hororu Resident Evil. Resident Evil Village mal totižto v procese vývoja zahrnutú aj konzolu PlayStation 4, na ktorú mal prísť v tradičnom crossgen postupe. Ako tak išiel vývoj vpred, Capcom sa musel čoraz viac namáhať s prispôsobovaním sa starej generácii na úkor tej novej a v jednom momente padlo definitívne stop aj pre PS4 formát. Údajne najväčšou prekážkou bol proces načítania obsahu pri prechode naprieč dedinou, ktorú treba postupne skúmať, tak ako aj dom v radovej sedmičke. Produkcia sa tak začala venovať čisto výrobe pre next-gen, na ktorý nám osmička ako bude chcieť priniesť poriadnu porciu strachu, to všetko už v priebehu budúceho roka.


DALŠÍ

CGwillWin