Assassin's Creed može zachrániť zničený Notre Dame

Assassin's Creed može zachrániť zničený Notre Dame
10:33, 17.04.2019

Posledné hodiny bulváru, prepojeného na svetové kultúrne dedičstvo, zaujíma len jedna jediná vec, a to je požiar katedrály Notre Dame v Paríži. Ten zničil nenahraditeľnú časť tohto slávneho objektu a nechal tak hodenú rukavicu, pre všetkých čo chcú a majú prostriedky na obnovu.

V tomto smere by sa mohol prihlásiť aj tamojší Ubisoft, ktorý vďaka podrobnému 3D modelu z ich diela Assassin's Creed Unity, môže pomôcť počas reštaurovania stavby. Samotný digitálny model robila Caroline Miousse, ktorej to trvalo dva celé roky a výsledok rozhodne odpovedal tomuto údaju. Aj takto teroeticky dokážu dnes videohry podať pomocnú ruku.


DALŠÍ

CGwillWin