Ministerstvo financií České republiky začalo riešiť loot boxy

Ministerstvo financií České republiky začalo riešiť loot boxy
19:48, 10.02.2019

Rok 2018 bol akýmsi medzníkom vo verejnom vnímaní a nazeraní na takzvané "Loot Boxy". EA to jednoducho vyhrotilo až do takej úrovne, že aj samotné štáty, si začali uvedomovať, že forma nakupovania jedného veľkého digitálneho otázniku, môže vlastne evokovať určitý hazard.

Belgicko a Holandsko sa vôbec ako prvé začali k celej problematike stavať na báze potláčania a oficiálnych zákazov s hrozbou vysokej pokuty, a aj samotné EA muselo smutne skloniť hlavu a z týchto krajín viacmenej vycúvať. Samotná európska únia si túto problematiku začala uvedomovať a podľa najnovších informácií, sa ani Česká republika nebude ku záhadným truhliciam stavať chrbtom.

V súčasnosti totižto Ministerstvo financií České republiky začalo zbierať prvé informácie okolo celej problematiky tak, aby bolo možné definovať či, a prípadne pod akú kategóriu hazardu, spadá elektronický systém odmien zvaný loot box. EU má totižto svoje vlastné tabuľky na regulovanie hazardu a práve loot boxy stoja v akejsi šedej zóne. Než však začnete oslavovať prípadné vymedzenie týchto vecí z hier na území CZ, treba si uvedomiť, že akékoľvek reštrikcie budú behom na dlhú trať. Poznáme predsa len dobre byrokraciu v našich končinách.


DALŠÍ

CGwillWin