Prečo nenájdete hákové kríže v novom CoD?

Prečo nenájdete hákové kríže v novom CoD?
16:39, 20.06.2017

Presnejšie povedané, prečo sa do multiplayer schémy hry Call Of Duty: WWII nedostane povestná a nenávidená svastika, ktorá bude už navždy symbolom nacistického Nemecka z čias druhej svetovej vojny? Spoločnosť Sledgehammer Games sa svojho času dušovala, že ich nová hra bude historicky presná a verná svojej dobe. Zdá sa však, že toto bude platiť len pre singl režim a multiplayer bude úplne iná káva. Jednak v ňom nenájdete hákové kríže (miesto nich tam bude len klasický kríž) ale navyše, vďaka možnosti menenia postáv a uniforiem, nebude problém navliecť černocha do nemeckej uniformy (nie žeby toto nebolo náhodou historickým faktom, keďže skutočne existovali arabské légie pod patronátom nacistov). Autori to obhajujú špecifickým zameraním mutliplayeru všeobecne a nechcú nikomu odoprieť možnosť si dať za svojho avatara ženu a podobne.

V kampani musíme vyvážiť pravosť s rešpektom k historickým skutočnostiam, keďže v týchto najtemnejších dňoch ľudstva zomrelo 100 miliónov nevinných ľudí. Takže uvidíte svastiku v kampani vďaka nášmu historikovi, ktorý sa uistí, že výsledná práca bude vkusná a úctivá. Avšak pre našich hráčov vyhľadávajúci multiplayer či zombie režim sme si zámerne zvolili opačný prístup. Chceme rešpektovať miestne zvyky a zákony na celom svete. A úprimne povedané svastika je temný symbol s mnohými emóciami, ktoré nechceme nechať existovať pod našou prácou. "

DALŠÍ

CGwillWin