speciál
Rozhovor s IDEA Games o Armed Assault

Rozhovor s IDEA Games o Armed Assault
Rozhovor s IDEA Games o Armed Assault
00:00, 30.09.2006

Scroll down for english translation.

Kdo by neznal českou vojnu mezi hrami – Operaci Flashpoint. Díky Bohemia Interactive se české vývojářské scéně zvýšil právem respekt ve světě a byla by velká škoda neuvažovat o pokračování. To by nakonec mělo vyjít již brzy, přesněji 10. listopadu 2006 s názvem ArmA: Armed Assault. Těšit se můžeme na spousty zajímavostí a vylepšení v kombinaci s výbornou válečnou hratelností, ať už v strastiplné kampani nebo s hromadou lidí po multiplayeru, které ve výsledku zaujmou hráče výjimečnou a ojedinělou atmosférou. Věcí, na které se můžeme těšit, je tedy opravdu hodně. Jiří Rýdl se s námi podělil o několik důležitých informací o hře ArmA: Armed Assault, které si můžete přečíst v rozhovoru o pár řádků níže.

Klik pro zvětšení (Rozhovor s IDEA Games o Armed Assault)Klik pro zvětšení (Rozhovor s IDEA Games o Armed Assault)

Czechgamer: Dobrý den, mohli byste nám představit Vaše vývojové studio a připomenout jeho úspěchy, jenž jej v minulosti doprovázely?

Jiří Rýdl, IDEA games: Dobrý den, já se jmenuji Jiří Rýdl a jsem z IDEA games, asociace herních vývojářů, kterou založilo několik studií, mimo jiné také Bohemia Interactive, za kterou budu dnes odpovídat. Bohemia Interactive je společnost, která stojí za jednou z nejúspěšnějších českých her Operace Flashpoint pro PC a XBOX a nyní dokončuje volné pokračování s názvem ArmA: Armed Assault pro PC.

Na začátek bych se chtěl zeptat na srovnání Operace Flashpoint s jejím pokračováním ArmA: Armed Assault. Změn bude na první pohled hodně, jaké budou dle vás ty nejpodstatnější?

J.R.: Ty opravdu nejpodstatnější jsou nový příběh ze současnosti, tedy k dispozici budou současné zbraně a vozidla. Další je zcela nový grafický engine běžící pod DirectX 9. Součástí hry je jeden obří ostrov, na kterém se budete pohybovat od jedné bitvy ke druhé ve více než 20 misích. Těšit se můžete také na masivní multiplayerové bitvy s desítkami hráčů a v neposlední řadě i na možnost zahrát si v jedné misi za více postav.

Bude hra pokračovat nebo alespoň částečně navazovat na příběh Operace Flashpoint?

J.R.: Ne, jedná se o kompletně nový příběh, který nemá žádného hrdinu, příběh obyčejných bezejmenných vojáků v poli.

Klik pro zvětšení (Rozhovor s IDEA Games o Armed Assault)

V čem se bude lišit ArmA: Armed Assault od ostatních her s válečnou tématikou?

J.R.: Zejména v obrovské volnosti, kterou zatím žádná jiná hra kromě Flashpointu nenabídla. Opravdu můžete jít kam chcete, nejste omezeni žádnými koridory, žádnými rozpadlými domy "podél úrovně", je na vás, jaké použijete zbraně a taktiku. K dispozici máte celé mužstvo, občas také vozidla nebo dělostřeleckou podporu, ale bojujete proti přesile, počet nábojů není neomezený a na zemi se nepovalují lékárničky. Rozhodně musíte používat kromě spouště také mozek. Herní princip je postaven na svobodě a volnosti pro hráče a na simulaci, ve které se nedělá rozdíl mezí vojáky řízenými hráčem a počítačem.

Setkáme se ve hře i s boji v interiérech?
J.R.: Lze vniknout do některých budov, ale ne do všech.

Jak si rozumí hra s enginem a s jakými nároky na hardware můžeme počítat?

J.R.: Minimální hardwarové nároky jsou procesor 2 Ghz, paměť 512 MB a karta Nvidia Geforce FX se 128 MB RAM nebo kompatibilní. Pro optimální běh hry je dobré mít procesor na úrovni 3 GHz či lepší, 1GB RAM a opravdu co nejlepší grafickou kartu, protože exteriéry hry jsou opravdu neuvěřitelně rozmanité.

V čem bude originální hra jednoho hráče a čím překvapí multiplayer?Klik pro zvětšení (Rozhovor s IDEA Games o Armed Assault)

J.R.: Hra jednoho hráče je orientována na fanoušky skutečných vojenských postupů, kteří se tak, jako ve skutečné bitvě, orientují na výsledek. Proto je ve vybraných misích možné hrát za více vojáků, kteří ale mají společný úkol – dobít kótu, ubránit pozici, chránit konvoj apod. Z taktického pohledu je také zajímavé možnost vybrat si jednu z podpůrných misí, které umožní třeba oslabit nepřítele nebo zabránit posilám, aby se dostaly na bojiště včas. Tyto mise můžete hrát, ale nemusíte a navíc není možné hrát všechny, tudíž je třeba pečlivě zvážit, jakým způsobem dojít k cíli. V multiplayeru je pro hráče Flashpointu novinkou možnost připojit se k již rozehrané hře a vůbec kompletně nový optimalizovaný síťový kód.

Bude Vaše studio, hra zastoupeny na veletrhu Invex - Digitex 2006?

J.R.: Ano, pod záštitou IDEA games.

Byly vaším vzorem ve vývoji pokračování jiné hry, nebo jste hleděli pouze na Operaci Flashpoint?

J.R.: Největším zdrojem inspirace jsou především fanoušci, kteří nás neustále zásobují novými podněty. V zásadě navazujeme na vizi, která stála již za původním Flashpointem, ale čas o času se díváme i na jiné projekty v oblasti simulátorů a akčních válečných her.

Myslíte si, že se vaše hra prosadí (případně čím) ve světě stejně slibně, jako její předchůdce, či možná ještě více?

J.R.: Věřím, že se prosadí minimálně stejně dobře, opravdu neznám podobnou hru, takže o Armu bude nepochybně velký zájem.

Klik pro zvětšení (Rozhovor s IDEA Games o Armed Assault)Klik pro zvětšení (Rozhovor s IDEA Games o Armed Assault)

Předpokládám, že velkou roli ve hře bude mít český dabing. Uslyšíme některé staré známé hlasy z Operace Flashpoint?

J.R.: Český dabing není v plánu a pro hru volíme jen české titulky.

Plánujete na ArmA: Armed Assault datadisk, případně nějaké modifikace či přídavky?

J.R.: Na to je zatím brzy, pokud bude mezi hráči zájem, nápadů je jistě dost.

Můžete počítat při koupi hry s bonusy na DVD, či s překvapením v krabici?

J.R.: Při koupi speciální edice jistě.

Mohli byste nakonec oslovit čtenáře našeho webu, proč by si měli zrovna koupit ArmA: Armed Assault?

J.R.: Rozhodně doporučuji hru každému, kdo se za svoje peníze chce bavit déle než jeden víkend. Hra totiž obsahuje editor, takže se určitě můžeme těšit na množství přídavků a nových misí od početné komunity tvůrců přídavků pro Operaci Flashpoint.

Jménem našeho webu bych Vám chtěl poděkovat za rozhovor a přeji Vašemu týmu hodně úspěchů do budoucna a spousty zábavy při hraní / tvoření her. Už teď s napětím očekáváme Armed Assault.
English translation:

CzechGamer: Heya, could you introduce your developer studio and remind us of its previous successes?

Jiří Rýdl, IDEA: Hey, my name is Jiří Rýdl and I am a member of IDEA Games, association of game developers, which has been created by some studios, among others Bohemia Interactive, which I will be speaking for today. Bohemia Interactive is a creator of one of the Czech's most successful games - Operation Flashpoint for PC and XBox and currently finishing Armed Assault for PC.

CG:First I would like to ask you if you could compare Operation Flashpoint with its follow-up Armed Assault. There's plenty of changes on the first sight, which will be the most important in your opinion?

IDEA: The really most important changes are new story taking place in current times (that means you will be able to control modern guns and machinery) and a brand new engine running under DirectX9. The game takes place on a huge island, where you will be moving from one battle to another in more than 20 missions. You can also look forward to massive multiplayer battles with dozens o players and also an option to play missions using various characters.

CG: Will be there any, at least little, connections between AA and OF story?

IDEA: No, the story is completely new, it has no heroes. Literally it's just a story of few ordinary nameless soldiers on the battlefield.

CG: What will be the main difference between AA and other "war" games.

IDEA: Real freedom, which no other game (except for Flashpoint) has even given to the players. Really, you can go wherever you want, there are no corridors, no wreckages "along the mission", it's only up to you what guns and tactics you use. You can use the entire squad, sometimes also vehicles or artillery support - but keep in mind, that you are outnumbered, you don't have infinite ammo and there are no medkits on the ground. You have to use your brain, not just pull the trigger all the time. Game principles are built on freedom and simulation, which doesn't make a difference between soldiers controlled by player and AI controlled ones.

CG: Will there be any fights in the interriors?
IDEA: You can enter some of the buildings, but not all of them.
CG: Can you tell us something about the HW requirements?

IDEA: Minimal HW requirements are 2Ghz CPU, 512MB RAM and nVidia GeForceFX with 128MB memory or compatible. For optimal performance you need at least 3Ghz CPU, 1GB RAM and really the best video card, because the exteriors are really incredibly diverse.

CG: Could you reveal some of the new original single- and multiplayer ideas?

IDEA: Singleplayer game will be oriented on fans of military procedures, who, just like in a real battle, care about the outcome. That's why in some missions you can take control over more soldiers with the same goal - take positions, defend positions, protect convoy and so on. From a tactical view it's also an intresting option to choose one of the support missions, which give you the chance to weaken the enemy or avoid opponent reinforcements to get into the battle. You can play those missions, but you dont have to and also you can't play them all so its important to consider carefully the way of reaching the target. In multiplayer we added a possibility to join already running game and comepletely new optimalized network code.

CG: Will you present your studio/game on Invex - Digitex 2006?

IDEA: Yes, under patronage of IDEA Games.

CG: Was your source of inspiration only Operation Flaspoint or also other games?

IDEA: Our main source of new ideas are the fans. In fact, we link to the idea of original Flaspoint, but from time to time we also watch other simulator and action war game projects.

CG: Do you think that your game will be followed by the same success like it's ancestor, or the success will be even bigger?

IDEA: I believe that we can expect at least same success, I really can't think of any other game like that, so no doubt.

CG: I expect that czech dubbing will be included. Are we gonna hear any voices from Operation Flashpoint?

IDEA: We aren't planning a czech dubbing, we chose just czech subtitles.

CG: Do you plan any expansion for AA, midifications or addons?

IDEA: I think it's too early to say anything, but if the players will be concerned. There are still enough ideas left.

CG: Can we expect any bonuses on DVD or a surprise in the box?

IDEA: If you buy the special edition, yes.

CG: In the end could you speak to our readers and tell them why they should buy Armed Assault?

IDEA: I really recommend the game to everyone, who wants to enjoy his spent money for longer than just a weekend. The game includes an editor, so I believe we can look forward to seeing many addons and new missions from the community which is recently making addons for Operation Flaspoint.

In the name of our website, I would like to thank you for the interview and I wish your team success in the future and fun with playing/making games. We really can't wait to see Armed Assault now

Translated by Snip3r)-(ell. Sorry for minor spelling mistakes. Contact me on (ICQ) 197-834-679 or (MSN) trent_teh_rox@hotmail, in case you spot something serious.


CGwillWin